TRAIL DAS BESTAS – MURAS

Cuarta edición

EDICIÓN 2021 – 11 DE XULLO

 

LOCALIZACIÓN

Localización da Saída e Chegada: Area Recreativa A Veiga. Muras (Lugo)

Distancia en tempo dende a Coruña: 1H.09 Min

Distancia en tempo dende Lugo: 50 Min.

Distancia en tempo dende Ferrol: 44 Min.

Distancia en tempo dende Viveiro: 33 Min

As Coordenadas de Muras son as seguintes:

* Latitude: 43.5033806
* Lonxitude: -7.6875776

Ver en Google Maps

HORARIOS E INFORMACIÓN TÉCNICA

 • 7:30 Apertura de secretaría.
 • 8:15 – 8:19 Saídas maratón. (Chamadas por número de dorsal)
 • 9:00 – 9:08 Saídas 27k. (Chamadas por número de dorsal)
 • 10:00 – 10:09 Saídas 14k. (Chamadas por número de dorsal)
 • 10:10 – 10:14 Saídas Andaina. (Chamadas por nome e apelidos)
 • Entrega de premios 14k, 27k e Maratón, según se vaia formando o podíum a entrada en meta
 • 15:30 Peche de meta.

 

 

 

CATEGORIAS

As categorías son as seguintes para tódalas carreiras;

 • Absoluto/a.
 • Veterano/a. A partir dos 46 años.
 • A idade considerada pola organización será a que se teña ao finalizar o ano en curso.

CONTORNO

A proba discurrirá por zonas de especial interese medioambiental da Serra do Xistral e Rio Eume. Pregamos a todos os participantes que respeten a contorna, que non se boten restos de plásticos ou lixo no monte e que non se moleste á posible fauna que se encontré polo percorrido.

PERCORRIDOS

3 distancias: Maratón, 27k y 14k

01.

Maratón

43 kms. desnivel: 1780 metros positivos e 1780 metros negativos.

02.

27k

Desnivel: 1200 metros positivos e 1200  metros negativos.

03.

14k e Andaina

Desnivel 550 metros positivos e  550 metros negativos.

REGULAMENTO

Regulamento e información da carreira

MATERIAL OBRIGATORIO PARA A DISTANCIA MARATÓN

 

 (obrigatorio portar, non levar posto)

 • Cortaventos.
 • Gorro ou buff.
 • Teléfono móbil.

BALIZAXE DA CARREIRA

Haber 3 tipos de marcas para seguir o percorrido:

 1. Marcas fixas con frechas de dirección en crucezamentos e interseccións.
 2. Cinta de balizar vermella e Branca.
 3. Cartais de dirección
 4. Frechas de spray biodegradable en cor fosforescente.

ABASTECEMENTOS

Dependendo da distancia de carreira teredes os seguintes abastecementos:

 • Maratón: 2 Líquidos e 2 Líquidos-Sólidos
 • 27k: 1 Líquido e 1 Líquido-Sólido
 • 14K e Andaina: 1 Líquido

Nos líquido-sólido encontraredes plátanos e xeles.

QUE FACER EN CASO DE EMERXENCIA?

No caso de emerxencia que nos imposibilite seguir na carreira e que faga precisa asistencia medica, deberase intentar chegar aos puntos de emerxencia, onde o persoal da organización prestará asistencia e enviará a ambulancia para a evacuación do accidentado.

No caso de emerxencia grave que impida movérmonos avisarase a outro corredor para que alerte no punto mais próximo ou chamarase aos teléfonos que aparecen nos dorsais. É obriga de todos os corredores prestar asistencia aos lesionados. A organización facilitará coa inscrición un seguro de accidentes e de responsabilidade civil.

No caso de accidente que precise asistencia hospitalaria esta terá que ser prestada exclusivamente no centro concertado co seguro. Queda fóra da responsabilidade da organización a asistencia noutros centros de saúde ou hospitais.

Antes de entrar no recinto de saída procederase ao control de dorsais e do material obrigatorio, se fose necesario. A organización terá o percorrido totalmente balizado e os participantes deberán seguilo estritamente e non saltar ningún tramo. Para realizar ese control cada corredor disporá, no maratón, dun dispositivo GPS que indicará en todo momento a súa posición e o seu track. Nas outras probas haberá xuíces e alfombras de cronometraxe para controlar o paso dos corredores. Tanto o track como as lecturas do chip serán vinculantes á hora de decidir a descualificación dun corredor por non cumprir con todo o percorrido.

RESPONSABILIDADE XERAL.

Ao formalizala inscripción, momento de efectuar o pago da proba, cada deportista recoñece baixo sua responsabilidade que reúne e dispon de unhas condicions físicas, psíquicas e o dominio técnico necesario para afrontarla competición con éxito e acabar a carreira nos tempos de corte delimitados pola organización. A posesión da licenza federativa non asegura nin cubre esta responsabilidad. Ase mesmo, os e as participantes deberán:

 1. Ser responsables da sua propia seguridad e da do resto de competidores.
 2. Coñocer y respetar o reglamento da competicion así como o protocolo Fisiocovid-DxtGalego e as medidas particulares de esta carreira.
 3. O participante que abandone a competición está obrigado a quitarse o dorsal e comunicalo a organización.
 4. Obedecer las indicaciones da organizacion e voluntarios dispostos durante o percorrido.
 5. Respetar en todo momento as normas de circulación.
 6. Tratar a o resto de atletas, voluntarios e espectadores con respeto e cortesía.
 7. Respetar o medio ambiente e as zoas nasque se celebra a competición, queda terminante prohibido tirar basura, este  feito pode ser causa de descualificación.

Ante as causas meteorolóxicas ou de causa mayor que impidan a modificación de parte ou da totalidade de algúnha das distancias, a organización planteará una prueba alternativa sobre outra distancia e outros recorridos en función das circunstancias pero en ningún caso o evento se pospondrá a outra fecha e non se devolverá o importe de la inscripción.

O feito de inscribirse supón a aceptación do regulamento, e aceptase a publicación nos nosos medios, web, Facebook, twiter e demáis medios de publicidad do material fotográfico e video de dita  proba.

MATERIAL OBRIGATORIO PARA A DISTANCIA MARATÓN

 

 (obrigatorio portar, non levar posto)

 • Cortaventos.
 • Gorro ou buff.
 • Teléfono móbil.

BALIZAXE DA CARREIRA

Haber 3 tipos de marcas para seguir o percorrido:

 1. Marcas fixas con frechas de dirección en crucezamentos e interseccións.
 2. Cinta de balizar vermella e Branca.
 3. Cartais de dirección
 4. Frechas de spray biodegradable en cor fosforescente.

ABASTECEMENTOS

Dependendo da distancia de carreira teredes os seguintes abastecementos:

 • Maratón: 2 Líquidos e 2 Líquidos-Sólidos
 • 27k: 1 Líquido e 1 Líquido-Sólido
 • 14K e Andaina: 1 Líquido

Nos líquido-sólido encontraredes plátanos e xeles.

QUE FACER EN CASO DE EMERXENCIA?

No caso de emerxencia que nos imposibilite seguir na carreira e que faga precisa asistencia medica, deberase intentar chegar aos puntos de emerxencia, onde o persoal da organización prestará asistencia e enviará a ambulancia para a evacuación do accidentado.

No caso de emerxencia grave que impida movérmonos avisarase a outro corredor para que alerte no punto mais próximo ou chamarase aos teléfonos que aparecen nos dorsais. É obriga de todos os corredores prestar asistencia aos lesionados. A organización facilitará coa inscrición un seguro de accidentes e de responsabilidade civil.

No caso de accidente que precise asistencia hospitalaria esta terá que ser prestada exclusivamente no centro concertado co seguro. Queda fóra da responsabilidade da organización a asistencia noutros centros de saúde ou hospitais.

Antes de entrar no recinto de saída procederase ao control de dorsais e do material obrigatorio, se fose necesario. A organización terá o percorrido totalmente balizado e os participantes deberán seguilo estritamente e non saltar ningún tramo. Para realizar ese control cada corredor disporá, no maratón, dun dispositivo GPS que indicará en todo momento a súa posición e o seu track. Nas outras probas haberá xuíces e alfombras de cronometraxe para controlar o paso dos corredores. Tanto o track como as lecturas do chip serán vinculantes á hora de decidir a descualificación dun corredor por non cumprir con todo o percorrido.

RESPONSABILIDADE XERAL.

Ao formalizala inscripción, momento de efectuar o pago da proba, cada deportista recoñece baixo sua responsabilidade que reúne e dispon de unhas condicions físicas, psíquicas e o dominio técnico necesario para afrontarla competición con éxito e acabar a carreira nos tempos de corte delimitados pola organización. A posesión da licenza federativa non asegura nin cubre esta responsabilidad. Ase mesmo, os e as participantes deberán:

 1. Ser responsables da sua propia seguridad e da do resto de competidores.
 2. Coñocer y respetar o reglamento da competicion así como o protocolo Fisiocovid-DxtGalego e as medidas particulares de esta carreira.
 3. O participante que abandone a competición está obrigado a quitarse o dorsal e comunicalo a organización.
 4. Obedecer las indicaciones da organizacion e voluntarios dispostos durante o percorrido.
 5. Respetar en todo momento as normas de circulación.
 6. Tratar a o resto de atletas, voluntarios e espectadores con respeto e cortesía.
 7. Respetar o medio ambiente e as zoas nasque se celebra a competición, queda terminante prohibido tirar basura, este  feito pode ser causa de descualificación.

Ante as causas meteorolóxicas ou de causa mayor que impidan a modificación de parte ou da totalidade de algúnha das distancias, a organización planteará una prueba alternativa sobre outra distancia e outros recorridos en función das circunstancias pero en ningún caso o evento se pospondrá a outra fecha e non se devolverá o importe de la inscripción.

O feito de inscribirse supón a aceptación do regulamento, e aceptase a publicación nos nosos medios, web, Facebook, twiter e demáis medios de publicidad do material fotográfico e video de dita  proba.

INSCRIPCIONS

 Prezos das inscripcións e  plataforma de inscripción.

Percorrido maratón 43 kms

 

26€

ata o día 30 de Xuño as 23:59

 

Percorrido 14 kms

 

20€

ata o día 30 de Xuño as 23:59

 

Percorrido 27 km

22€

ata o día 30 de Xuño as 23:59

 

Andaina 14 kms

 

13€

ata o día 30 de Xuño as 23:59

 

 • A inscrición inclúe:
  • Seguro de accidentes e R. C.
  • Catro abastecementos no maratón, 2 na media (líquido) e 1 na curta e andaina (líquido).
  • Agasallo da proba.
  • Bocata e froita final
  • Reportaxe fotográfica en aberto.
  • Seguimento gps Track The Race (distancia maratón).

  .

CLASIFICACIÓNS

MARATON 2019

MARATON 2021

TRAIL LONGO 2019

TRAIL LONGO 2021

TRAIL CURTO 2019

TRAIL CURTO 2021

HEMEROTECA

Fotos e videos

Fotos

I Trail das Bestas

IV Trail das Bestas

II Trail das Bestas

III Trail das Bestas

Videos

ECORESPONSABILIDADE

Tanto o Concello de Muras como os organizadores temos un forte compromiso coa conservación da natureza, e neste caso coa conservación dos espazos de Muras, especialmente a Serra do Xistral. Queremos que esta sexa unha carreira ecorresponsable, e por iso decidimos tomar unha serie de medidas como as seguintes:

 • Limitarase o trazado a espazos nos que non teña impacto o tránsito dos corredores.
 • Haberá un grupo de voluntarios de revisión dos trazados ao finalizar o evento.
 • Realizarase unha xornada “cero lixo”, na que se organizará un percorrido para todo aquel que queira participar e recoller o lixo que haxa nos trazados.

COVID

MEDIDAS SANITARIAS ANTICONTAXIO PARTICULARES

A seguinte documentación inclúe todas as medidas sanitarias necesarias para minimizar as posibilidades de transmisión e contaxio entre os participantes no evento.

Ademais das medidas preventivas, a organización velará por evitar calquera posibilidade de masificación de áreas e cancela eventos específicos da axenda onde non se poden respectar as condicións de seguridade sanitaria. Polo tanto, elimínanse as Saidas en Masa.

Independentemente das propostas deste documento, a organización estará aberta a incluír cantas medidas sexan necesarias, polo que queda á disposición das autoridades sanitarias para traballar neste sentido.

 1. MEDIDAS XERAIS PARA TODA A ORGANIZACION.

Estas medidas incluen a:

 • Equipo Organizativo
 • Deportistas
 • Empresas de servicios (montadores, cronometraxe, speaker)
 • Sanitarios e persoal médico
 • Autoridades

No caso das persoas:

 • Deberase manter a distancia de seguridade interpersoal de 1,5m ou na súa falta, utilizar máscara. Cando non se utilice, é importante gardala axeitadamente para evitar que adquira ou transmita o coronavirus.
 • Sempre que sexa posible, os deportistas, durante a práctica deportiva deberán manter a distancia de seguridade interpersoal.
 • Evitar lugares concurridos.
 • Evitar en todo momento o saúdo con contacto físico.
 • Utilizar panos desbotables e tiralos á papeleira, tras cada uso.
 • Asegurarse de manter unha boa hixiene respiratoria. Eso significa cubrirse a boca e o nariz co cóbado flexionado ou cun pano desbotable ao toser ou estornudar. Neste caso, desbotar de inmediato o pano usado e lavar as mans.
 • Lavar con frecuencia as mans con agua e xabón ou con xel hidroalcohólico.
 • Na medida do posible, evitar tocar os ollos, o nariz e a boca e no caso de facelo, prestar atención ao lavado previo de mans.
 • Realizar un auto test antes de ir cara a actividade deportiva, para confirmar se pode ter síntomas de COVID-19: Teño febre, tos ou falta de alento?
 • Non compartir vehículo particular con outras persoas non conviventes, sempre que sexa posible. De non ser así, priorizar formas de desprazamento que favorezan a distancia interpersoal e, en todo caso, utilizar máscara. Ademáis é importante un asiduo lavado de mans ou emprego de xel hidroalcólico antes de entrar e despois de saír do vehículo.
 • Non se deben compartir alimentos bebidas ou similares. Recoméndase marcar os envases utilizados para evitar confusións.

No caso de material e espazos comúns:

 • Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recentemente preparada ou calquera dos desinfectantes con actividade viricida que se atopan no mercado e debidamente autorizados e rexistrados. No uso dese produto respectaranse as indicacións da etiqueta.
 • Tras cada limpeza, os materiais empregados e os equipamentos de protección utilizados desbotaranse de xeito seguro, e procederase posteriormente ao lavado de mans.
 • Cando existan postos de traballo compartidos por máis dunha persoa do staff, estableceranse os mecanismos e procesos oportunos para garantir a hixienización destes postos.
 • Procurarase que os equipamentos ou ferramentas empregados sexan persoais e intransferibles, ou que as partes en contacto directo co corpo da persoa dispoñan de elementos substituíbles. No caso daqueles equipamentos que deban ser manipulados por diferente persoal, procurarase a dispoñibilidade de materiais de protección ou o uso de forma recorrente de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con carácter previo e posterior ao seu uso.
 • Realizar tarefas de ventilación periódica nos espazos utilizados e, como mínimo, de forma diaria e durante o tempo necesario para permitir a renovación do aire. Na medida do posible, manter as portas abertas con cuñas e outros sistemas para evitar o contacto das persoas cos pomos, por exemplo. Durante as actividades en recintos pechados, na medida do posible, realizar os tempos de descanso e/ou recuperación en zonas ao aire libre ou ben ventiladas.
 • Disporase de papeleiras para depositar panos e calquera outro material desbotable, que se deberán limpar de forma frecuente, e, polo menos, unha vez ao día.
 1. INFORMACION PREVIA A CARREIRA.

Na web http://traildasbestas.com/ :

Estarán expostos para consulta o enlace ás medidas particulares propias do evento, recollidas nas seguintes partes deste mesmo documento.

Expoñeranse tamén os horarios de recollida de dorsais, horarios de de pre-saida e saida de cada corredor.

Croquis de zonas de aparcamento, circulacion ata zona de Secretaría/Recollida de Dorsais

Expoñerase tamén con sufiente antelación a información técnica da carreira e tamén enviarase a os corredores vía correo electrónico.

 1. DESPRAZAMENTO A MURAS / APARCAMENTO.

Os corredores deberan vir cambiados da súa casa ca roupa de que utilizaran en carreira para evitar o uso dos vestiarios.

Transporte público ou privado compartindo vehículo con persoas non convivintes: Aplicar xel nas mans antes e despois do uso do transporte. Máscara obrigatoria durante os traxectos de ida e volta.

 1. RECOLLIDA DE DORSAIS.

Os accesos para a retirada de dorsais e bolsa do corredor estarán debidamente sinalizados, existindo unha dirección de entrada e outra de saída. A entrada e saida de esta zona estará controlada por persoal da organizacion, en todo momento manterase a distancia de seguridade.

Disporase de xel hidroalcólico para a súa utilización antes de entrar e o saír. A máscara obrigatoria en todo momento hasta a saída.

 1. PRE-SAIDA.

A Pre-Saida estará delimitada e será unha zona amplia anexa a Saida.

A entrada a zona de Pre-Saida farase con mascarilla, previa desinfeccion de mans e con toma de temperatura, aqueles participantes que superen os 37.5º non poderán tomar a saida.

 1. DURANTE A CARREIRA.

A Saida estará delimitada e separada da zona de Pre-Saida, os corredores serán convocados nun espacio amplo que permitirá manter a distancia de seguridade de 1.5m, disporanse marcas no chan para facilitar esta media.

Os corredores so poderan acceder a ela cando quede vacía e sexan chamados por megafonía

O uso da MASCARILLA será obrigatorio para:

 • Recollida de Dorsais.
 • Estancia na zona de chamamento.
 • Presaída (caixóns -1, -2 e -3)

Poderase sacar no mesmo momento da saída.

 • Nos puntos de abastecemento

Unha vez voltemos a zona de meta será de novo obrigatorio o seu uso, a organización facilitará unha máscara nova a cada participante para:

 • Chegada /entrada en Meta.
 • Recollida bolsa do corredor.

7.AVITUALLAMENTO

A zona de avituallamento estará delimitada, existindo unha dirección de entrada e outra de saída.

Disporase de xel hidroalcólico para a súa utilización antes de entrar e o saír. A máscara obrigatoria en todo momento mentres se esté realizando o avituallamento e na espera en caso de formarse cola.

Non se producira contacto co corredor nin co vaso.

Controlarase a cadencia de acceso dos corredores, respetando as distancias tanto en nesta area como na zona de acceso o avituallmento e intentando que a permanencia séa a mínima imprescindible.

Colocaranse marcas no chan previas a entrada do avituallmiento que axuden a respetar a distancia no caso de ter que agardar cola.

 1. LINEA DE CHEGADA.

A zona de meta será un espacio amplo, que permita chegada a o sprint.

Os corredores deberan  facer uso da mascarillla unha vez crucen a liña de meta, e disporase de xel hidroalcólico para a desinfeccion de mans.

Habilitarase un pasillo de unha sola direccion  a continuacion da meta para que os corredores recollan o seu pack de comida (bocadillo e froita), acto seguido deberan abandonar a zona. Non se habilitara zona de comedor.

 1. No caso de rescate ou evacuacion o corredor debera facer uso da mascarilla en presencia dos sanitarios e voluntarios desprazados para tal fin, asi como si fora posible o uso de xel hidroalcólico antes de subir o coche de rescate.
 1. SERVICIO DE DUCHAS.

           Non estará disponible.

 1. PUBLICO ASISTENTE.

Estará habilitada unha zona de espera onde haberá información recordando manter a distancia de seguridade. Máscara obrigatoria durante toda a estancia.

Prohibido compartir calquera tipo de comida e bebida. Sendo esa persoal e non intercambiable, incluso despois de lavar as mans ou empregar xel hidroalcolico.

12. ORGANIZACION

A organización solo e responsable de proporcionar máscaras e lubas a o seu persoal e voluntarios así como unha pequena continxencia para necesidades médicas. Tódolos demais participantes  e persoas acreditadas deben traer o seu propio equipo de protección.

BOP Prezos

Bop Prezos

Núm. 105 – sábado, 9 de maio de 2020                                             BOP Lugo

 

Neste contexto, tendo en conta a Resolución desta Alcaldía de data  25 de marzo de 2020 que adopta, entre outras, directrices xerais a empregar no marco das relacións contractuais e prestacionais deste Concello compre adaptar ás circunstancias extraordinarias actuais, as condicións de explotación do uso e utilización que se desenvolvan nas instalacións municipais e cuxas actividades quedaron suspendidas por estar incluídas no ámbito de aplicación do artigo 10 do devandito Real Decreto Lei 463/2020, de 14 de marzo, que declara o estado de alarma, relativo as medidas de contención no ámbito da actividade comercial, equipamentos culturais, establecementos e actividades recreativas, actividades de hostalería e restauración, e outras adicionais.

Polo exposto,  en particular respecto  da “Taxa por estacionamento nas vías públicas dos autotaxis e demais vehículos de alugueiro” e a “Taxa por utilización do dominio local no Mercado ou Praza de Abastos e nos seus espazos e servizos anexos”  que se abona a este Concello, pola ocupación da vía pública ou pola utilización privativa de bens de dominio público municipal, coa finalidade de minimizar as consecuencias derivadas da disminución da actividade derivada da adopción das referidas medidas de emerxencia, en virtude das atribucións que me confire o art. 21 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, DISPOÑO:

PRIMEIRO.- Reducir as taxas que se abonan neste Concello como contraprestación económica derivada da “Taxa por estacionamento nas vías públicas dos autotaxis e demais vehiculos de alugueiro” e da “Taxa por utilización do dominio local no Mercado ou Praza de Abastos e nos seus espazos e servizos anexos”, nun importe do 95%,   redución que terá efectos durante todo o período de vixencia da declaración do estado de alarma, e polo tanto con efectos económicos do día 14 de marzo de 2020, data de entrada en vigor do polo Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (DF3ª).

SEGUNDO. Notificar a presente resolución á Intervención Municipal, aos interesados, así como aos empregados públicos con responsabilidades na tramitación das correspondentes facturas xiradas por estes conceptos.

TERCEIRO.- Unha vez restablecido o normal funcionamento das institucións municipais, déase conta á Xunta de Goberno da resolución adoptada.

Monforte de Lemos, 21 de abril de 2020.- O ALCALDE, José Tomé Roca.

 1. 0813

 

MURAS

Anuncio

Aprobación definitiva da ordenanza reguladora do prezo público pola participación no Trail das Bestas no Concello de Muras

Téndose aprobado provisionalmente polo Pleno da Corporación en sesión ordinaria levada a cabo o 26.02.2020   a ordenanza reguladora do prezo público pola participación na carreira popular “Trail das Bestas” no Concello de Muras,  e, unha vez transcorrido o prazo de 30 días a que fai referencia o artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases do Réxime Local, sen se ter presentado reclamacións contra dito acordo provisional, éste queda automáticamente elevado a definitivo, procedéndose á publicación do seu texto íntegro de seguido:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PARTICIPACIÓN NA CARREIRA “TRAIL DAS BESTAS” DO CONCELLO DE MURAS (LUGO)

Artigo 1.- Fundamento

De conformidade co previsto no artigo 127 do Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación cos arts. 41 a 47 desta norma e en exercicio da potestade regulamentaria recoñecida ás entidades locais nos artigos 4, 49, 70.2 e concordantes da Lei 7/1985 de 2 de abril reguladora das Bases de Réxime Local, este Concello establecece o prezo público pola participación na carreira “Trail das Bestas”.

Artigo 2.- Concepto

O prezo público regulado nesta ordenanza constitúe o ingreso de dereito público, que se satisfará polos participantes na carreira “Trail das Bestas”.

Artigo 3.- Obrigados ao pago

Están obrigados ao pago do prezo público regulado nesta ordenanza as persoas físicas que vaian participar no “Trail das Bestas” organizada polo Concello de Muras e que desenvolverase a  través de empresa externa.

Artigo 4.- Tarifas

As contías do prezo público que se deberán pagar ao Concello pola participación na carreira será de:

 • Polo percorrido maratón de 43km: 26,00€
 • Polo percorrido de 24,5km: 22,00€
 • Polo percorrido de 15km: 20,00€
 • Pola andaina de 15 km: 13,00€

Artigo 5.- Normas de xestión

A obrigación de pago nace desde que se inicie a prestación do servizo ou realícese a actividade: inscripción para participar na actividade.

Artigo 6.- Obrigación e lugar de pago

 1. O pago do prezo público efectuarase a través da páxina creada ao efecto: www.traildasbestas.es Disposición derradeira

A presente ordenanza reguladora do prezo público para participar na carreira “Trail das Bestas” que foi aprobada polo Pleno do Concello en sesión celebrada o día 26 de febreiro de 2020, unha vez aprobada definitivamente, será publicada integramente no Boletín Oficial da Provincia e comezará a aplicarse unha vez que transcorra o prazo previsto no art. 49 da Lei 7/1985 de 2 de abril, e manterase en vigor ata a súa derogación ou modificación expresa. Muras, 30 de abril de 2020.- O Alcalde, Manuel Requeijo Amejo.

R. 0814

 

Anuncio

Edicto publicación definitiva ordenanza IVTM Concello de Muras

O abeiro do disposto no artigo 17.4 do RDL 2/2004, de 5 de marzo que aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, procédese á publicación do texto íntegro da  Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica  do Concello de Muras, aprobada inicialmente polo Concello Pleno en data 26 de febreiro de 2020, e estando sometido a información pública o devandito acordo polo prazo de trinta día hábiles, previa publicación do correspondente anuncio no taboleiro de edictos e no BOP núm. 60 de data 13 de marzo de 2020, sen que nese tempo se presentasen reclamacións, considerase definitivamente adoptado o citado acordo.

Contra o acordo descrito no parágrafo anterior, poderán os interesados interpoñer directamente o recurso contencioso- administrativo, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao de publicación deste Edicto. Poderán así mesmo interpoñer calquera outro que estimen axeitado.

ORDENANZA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

I.- Disposición Xeral

Artigo 1.- De conformidade co establecido polo artigo 2, en relación cos artigos 56, 59 e 92 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, establécese o Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

II.- Feito Impoñible

Artigo 2.-

1.- O imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica é un tributo directo que grava a titularidade dos vehículos desta natureza, aptos para circular polas vías públicas, calquera que sexa a súa clase e categoría.

2.- Considerarase vehículo apto para a circulación o que houber sido matriculado nos rexistros públicos correspondentes e mentres non causase baixa nos mesmos. Para os efectos deste imposto, tamén se considerarán aptos os vehículos provistos de permisos temporais e matrícula turística.

3.- Non están suxeitos a este imposto:

 1. a) Os vehículos que sendo dados de baixa nos rexistros por antigüidade do seu modelo, poidan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibicións, certames ou carreiras limitadas aos desta natureza. b) Os remolques e semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuxa carga útil non sexa superior a 750 quilogramos.

III. Exencións

Artigo 3

1.- Estarán exentos do imposto:

 1. Os vehículos oficiais do Estado, Comunidades Autónomas e Entidades Locais adscritos á defensa nacional ou á seguridade cidadá.
 2. Os vehículos de representacións diplomáticas, oficinas consulares, axentes diplomáticos e funcionarios consulares de carreira acreditados en España, que sexan súbditos dos respectivos países, externamente identificados, e a condición de reciprocidad na súa extensión e grao. Así mesmo, os vehículos dos organismos internacionais con sede ou oficina en España e dos seus funcionarios ou membros, con estatuto diplomático. c) Os vehículos respecto dos cales así se derive do disposto en tratados ou convenios internacionais.

BOLETIN

DORSAIS

CARREIRA EN DIRECTO

CLASIFICACIÓN EN DIRECTO

ESTADÍSTICAS DA CARREIRA

INFO Turística

CONTACTO

tes algunha dúbida?

LOCALIZACIÓN

Latitud: 43.5033806

Longitud: -7.6875776

TELÉFONO

+34 679253177

Formulario de contacto

Contestaremosche o antes posible