TRAIL DAS BESTAS – MURAS

Cuarta edición

EDICIÓN 2021 – 11 DE XULLO

 

LOCALIZACIÓN

Localización da Saída e Chegada: Area Recreativa A Veiga. Muras (Lugo)

Distancia en tempo dende a Coruña: 1H.09 Min

Distancia en tempo dende Lugo: 50 Min.

Distancia en tempo dende Ferrol: 44 Min.

Distancia en tempo dende Viveiro: 33 Min

As Coordenadas de Muras son as seguintes:

* Latitude: 43.5033806
* Lonxitude: -7.6875776

Ver en Google Maps

HORARIOS E INFORMACIÓN TÉCNICA

 • 7:30   Apertura secretaría e Recollida de Dorsais.
 • 8:30   Saída do Maratón.
 • 9:30   Saída 14k e Andaina.
 • 9:40   Saída 27k
 • 13:30 Entrega de premios 14k e 27k.
 • 14:30 Entrega de premios Maratón.
 • 15:30 Peche Meta.

 

 

 

CATEGORIAS

As categorías son as seguintes para tódalas carreiras;

 • Absoluto/a.
 • Veterano/a. A partir dos 46 años.
 • A idade considerada pola organización será a que se teña ao finalizar o ano en curso.

CONTORNO

A proba discurrirá por zonas de especial interese medioambiental da Serra do Xistral e Rio Eume. Pregamos a todos os participantes que respeten a contorna, que non se boten restos de plásticos ou lixo no monte e que non se moleste á posible fauna que se encontré polo percorrido.

PERCORRIDOS

3 distancias: Maratón, 27k y 14k

01.

Maratón

43 kms. desnivel: 1780 metros positivos e 1780 metros negativos.

Maratón trail das bestas

02.

27k

Desnivel: 990 metros positivos e 1200  metros negativos.
27k trail das bestas

03.

14k e Andaina

Desnivel 550 metros positivos e  550 metros negativos.
14k trail das bestas

REGULAMENTO

Regulamento e información da carreira

MATERIAL OBRIGATORIO

 

Recipiente para bebida (non haberá vasos nos puntos de hidratación)

 

BALIZAXE DA CARREIRA

Haber 3 tipos de marcas para seguir o percorrido:

 1. Marcas fixas con frechas de dirección en crucezamentos e interseccións.
 2. Cinta de balizar vermella e Branca.
 3. Cartais de dirección
 4. Frechas de spray biodegradable en cor fosforescente.

ABASTECEMENTOS

A organización disporá de abastecementos tanto líquidos coma solidos:

Froita, barriñas de cereais, auga e isotonicos.

É obrigatorio para os corredores levar un vaso ou sistema de hidratación para poder abastecerse nos puntos habilitados. A organización non terá vasos. ( faise isto por respeto ao medio e para reducir a producción de lino).

QUE FACER EN CASO DE EMERXENCIA?

No caso de emerxencia que nos imposibilite seguir na carreira e que faga precisa asistencia medica, deberase intentar chegar aos puntos de emerxencia, onde o persoal da organización prestará asistencia e enviará a ambulancia para a evacuación do accidentado.

No caso de emerxencia grave que impida movérmonos avisarase a outro corredor para que alerte no punto mais próximo ou chamarase aos teléfonos que aparecen nos dorsais. É obriga de todos os corredores prestar asistencia aos lesionados. A organización facilitará coa inscrición un seguro de accidentes e de responsabilidade civil.

No caso de accidente que precise asistencia hospitalaria esta terá que ser prestada exclusivamente no centro concertado co seguro. Queda fóra da responsabilidade da organización a asistencia noutros centros de saúde ou hospitais.

RECOMENDACIÓNS

Antes de entrar no recinto de saída procederase ao control de dorsais e do material obrigatorio, se fose necesario. A organización terá o percorrido totalmente balizado e os participantes deberán seguilo estritamente e non saltar ningún tramo. Para realizar ese control cada corredor disporá, no maratón, dun dispositivo GPS que indicará en todo momento a súa posición e o seu track. Nas outras probas haberá xuíces e alfombras de cronometraxe para controlar o paso dos corredores. Tanto o track como as lecturas do chip serán vinculantes á hora de decidir a descualificación dun corredor por non cumprir con todo o percorrido.

RESPONSABILIDADE XERAL.

Ao formalizala inscripción, momento de efectuar o pago da proba, cada deportista recoñece baixo sua responsabilidade que reúne e dispon de unhas condicions físicas, psíquicas e o dominio técnico necesario para afrontarla competición con éxito e acabar a carreira nos tempos de corte delimitados pola organización. A posesión da licenza federativa non asegura nin cubre esta responsabilidad. Ase mesmo, os e as participantes deberán:

 1. Ser responsables da sua propia seguridad e da do resto de competidores.
 2. Coñocer y respetar o reglamento da competicion.
 3. O participante que abandone a competición está obrigado a quitarse o dorsal e comunicalo a organización.
 4. Obedecer las indicaciones da organizacion e voluntarios dispostos durante o percorrido.
 5. Respetar en todo momento as normas de circulación.
 6. Tratar a o resto de atletas, voluntarios e espectadores con respeto e cortesía.
 7. Respetar o medio ambiente e as zoas nasque se celebra a competición, queda terminante prohibido tirar basura, este  feito pode ser causa de descualificación.

Ante as causas meteorolóxicas ou de causa mayor que impidan a modificación de parte ou da totalidade de algúnha das distancias, a organización planteará una prueba alternativa sobre outra distancia e outros recorridos en función das circunstancias pero en ningún caso o evento se pospondrá a outra fecha e non se devolverá o importe de la inscripción.

O feito de inscribirse supón a aceptación do regulamento, e aceptase a publicación nos nosos medios, web, Facebook, twiter e demáis medios de publicidad do material fotográfico e video de dita  proba.

INSCRIPCIONS

 Prezos das inscripcións e  plataforma de inscripción.

Percorrido maratón 43 kms

 

26€

ata o día 30 de Xuño as 23:59

 

Percorrido 14 kms

 

20€

ata o día 30 de Xuño as 23:59

 

Percorrido 27 km

(transporte en autobús á saída, Os Coruxos)

22€

ata o día 30 de Xuño as 23:59

 

Andaina 14 kms

 

13€

ata o día 30 de Xuño as 23:59

 

 • A inscrición inclúe:
  • Seguro de accidentes e R. C.
  • Catro abastecementos no maratón, 2 na media (1 sólido e líquido e 1 líquido) e 1 na curta e andaina (sólido e líquido).
  • Agasallo da proba.
  • Comida final.
  • Reportaxe fotográfica en aberto.
  • Seguimento gps Track The Race (distancia maratón).
  • Ludoteca para nenos.
  • Duchas.

  .

CLASIFICACIÓNS

MARATON 2019

TRAIL LONGO 2019

TRAIL CURTO 2019

HEMEROTECA

Fotos e videos

Fotos

I Trail das Bestas

II Trail das Bestas

III Trail das Bestas

Videos

ECORESPONSABILIDADE

Tanto o Concello de Muras como os organizadores temos un forte compromiso coa conservación da natureza, e neste caso coa conservación dos espazos de Muras, especialmente a Serra do Xistral. Queremos que esta sexa unha carreira ecorresponsable, e por iso decidimos tomar unha serie de medidas como as seguintes:

 • Os abastecementos realizaranse sen vasos nin plásticos.
 • Limitarase o trazado a espazos nos que non teña impacto o tránsito dos corredores.
 • Haberá un grupo de voluntarios de revisión dos trazados ao finalizar o evento.
 • Realizarase unha xornada “cero lixo”, na que se organizará un percorrido para todo aquel que queira participar e recoller o lixo que haxa nos trazados.

CONTACTO

tes algunha dúbida?

LOCALIZACIÓN

Latitud: 43.5033806

Longitud: -7.6875776

TELÉFONO

+34 679253177

Formulario de contacto

Contestaremosche o antes posible